Yazan-yöneten: Sanem Gençalp
Genel koordinatör: Ahmet Sarsılmaz
Hareket Düzeni: Esra Yurttut
Dekor: Lir Atölye
Kostüm: Meltem Gençalp